Účtovníctvo a mzdy

www.vymerame.sk

Naša spoločnosť sa venuje aj poskytovaniu služieb a odborného poradenstva v oblasti vedenia účtovníctva a spracovaní mzdovej agendy.

Účtovníctvo:

  • vedenie účtovníctva (vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva)
  • spracovanie DPH
  • vypracovanie daňových priznaní pre podnikateľské subjekty (FO, PO)
  • administratívne služby

Mzdy:

  • spracovanie miezd
  • spracovanie personálnej agendy - pracovné zmluvy, prihlášky a odhlášky do štátnych inštitúcií
  • komplexné spracovanie mzdovej agendy vrátane výkazov so štátnymi inštitúciami

Štatistické práce :

  • prieskum trhu a verejnej mienky
  • spracovanie a analýza údajov


V prípade záujmu nás kedykoľvek kontaktujte.